hier zijn wij goed in

onze dienstverlening

Wij opereren op het snijvlak van Business en IT. Met ons team van adviseurs, project- en programmamanagers en Scrum Masters leveren we gedegen, praktische adviezen en concrete resultaten. Resultaten waar onze opdrachtgevers op verder kunnen bouwen.

Digitaal werken

Wij zien dat digitaal werken pas succesvol is wanneer werkprocessen zijn afgestemd op zowel de klant als de medewerker van de organisatie. Daarbij is een duidelijk visie op het digitaal werken onontbeerlijk verbonden aan het bereiken van de digitale doelstellingen.

Onze expertise richt zich op:

 • Procesmanagement
 • Digitale transformatie
 • Zaakgericht werken (Zaaksysteem.nl, eDOCS, Filenet, SharePoint)
 • Documentmanagement en workflow
 • Enterprise Search
 • Scrum (SAFe)

Digitaal archiveren

Digitaal archiveren is een vak. Wij begrijpen dit vakgebied als geen ander. Onze consultants hebben aan de wieg gestaan van de oplossingen en diensten die nu door het Nationaal Archief, RHC’s en stadsarchieven worden toegepast. Door vakinhoudelijke kennis, goed project- en programmamanagement te combineren is er duidelijke sturing op de doelstellingen mogelijk.

Wij hebben expertise in onder andere:

 • E-depot (EU aanbesteding, advisering, implementatie)
 • Digitale DIV
 • Record management applicaties
 • DUTO / TMR / archiefwet
 • Common Ground toepassen binnen de informatieketen

Compliancy

Het voldoen aan wet- en regelgeving vraagt continue aandacht en commitment van de organisatie. Binnen het domein van informatiemanagement neemt de druk om informatie actiever te publiceren alleen maar toe. Dit vraagt een strakke regie op de digitale informatiehuishouding.

Wij leveren een bijdrage bij compliancyvraagstukken over o.a.:

  • AVG
  • Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
  • Wet Digitale Overheid
  • Wet Open Overheid

Informatie architectuur

Door te starten met een degelijke informatie architectuur kan een organisatie beter sturen op projecten die hier vorm aan geven. We hebben voor veel van onze klanten architecturen ontwikkeld waar de informatieketen gekoppeld wordt aan de bedrijfsprocessen.

Hierbij hebben we expertise ingezet van onder andere:

 • NORA / MARIJ / Gemma
 • API-management
 • TOGAF

Daarnaast is het belangrijk om ook deze architecturen toe te passen en concreet te maken in projecten.

Waarbij ook aandacht is voor de basis infrastructurele componenten zoals;

 • Role Base Acces (RBAC)
 • API-management/ data brokers
 • Informatieveiligheid en privacy
 • Identity Acces Management (IAM)

Agile werken

Onze Scrum Masters zorgen voor de ontwikkeling & groei van het zelforganiserend vermogen van een of meerdere scrumteam(s). Daarnaast is de Scrum Master de motivator achter continu verbeteren en draagt de Agile principes uit. Onze Scrum Masters zijn inspirerende en dienende leiders die een veilige omgeving creëren waarin vertrouwen de basis is en waarin mensen graag verder willen groeien.

Onze Scrum Master dragen o.a. de volgende taken en verantwoordelijkheden uit:

 • Het wegnemen van impediments voor optimale waarde levering en flow
 • Het stimuleren van continu verbeteren, mede door inzet van metrics en retrospectives
 • Het faciliteren van het team en het scumproces
 • Coacht en stimuleert het zelforganiserend vermogen van het team
 • Een coachende rol richting de Product Owner

Opdrachtgevers

Onze consultants hebben impact gecreëerd bij de volgende opdrachtgevers